НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  МЦПА 500 гр на литър

ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат (СЛ)

КАРАНТИНЕН СРОК:  не се изисква

КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА:  2ра

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: вегетационен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид. Предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: изразява се в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата и в резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевели.


ПРЕДИМСТВА:


СМЕСИМОСТ: смесим е с повечето листни торове, фунгициди и инсектициди, но ние препоръчваме да се направи предварителен тест за смесимост. Не е смесим с продукти, съдържащи феноксапроп-п-етил, тралкоксидим, клодинафоп-пропагрил + трифлуралин, остатъци от магнезий.

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:


АГРОКСОН

Бабинец – Caucalis platicarpos

Великденче – Veronica sp.

Венерин гребен – Scandix pectin-veneris

Врабчово семе – Lithospermum arvense

Гайтанка – Melampyrum arvense

Глушина – Vicia tetrasperma

Горуха – Cardaria draba

Див мак – Papaver rhoeas

Див синап – Sinapsis arvensis

Дива ряпа – Raphanus raphanistrum

Живовлек – Plantago sp.

Кострец – Sonchus oleraceus

Лечебен росопас – Fumaria officinalis

Лобода – Chenopodium album

Лубеничник - Hibiscus trionum

Магарешки бодил – Carduus acanthoides


СПИСЪК НА ПЛЕВЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ АГРОКСОН:

ЗА НАС

Незабравка – Myositis arvensis

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

Паламида – Cirsium arvense

Пача трева – Polygonum aviculare

Пипериче - Polygonum lapathifolium

Поветица – Convolvulus arvensis

Полска ралица – Consolida orientalis

Полски синап – Sinapis arvensis

Попова лъжичка – Thlaspi arvense

Самосевка рапица - Brassica napus

Свиницa – Xanthium strumarium

Слети коса – Adonis aestivalis

Стъблообхватна мъртва коприва – Lamium amplexicaule

Щир – Amaranthus retroflexus

и други…

Агроксон етикет 2Х10L

Агроксон етикет 10L

Агроксон EIS

Агроксон MSDS

Агроксон Сертификат

Agroxon_1.pdf