НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

КЛИНИК 360 СЛ

ГЛИФОЗАТ + СЪРФАКТАНТ


АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Глифозат 360 гр/л

ФОРМУЛАЦИЯ: Разтворим концентрат (СЛ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  ТОТАЛЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: За безопасна и ефективна работа с продукта, спазвайте всички препоръки за употреба

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ Клиник прониква в растенията и се транслоцира до всички надземни и подземни части на плевелите. Той блокира жизнено важни биологични процеси в резултат на което плевелите постепенно загиват. Едногодишните плевели загиват за 3 - 4 дни, а многогодишните за 15 - 20 дни.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РАБОТЕН РАЗТВОР При невъзможност за определяне на дозата работен разтвор на декар, да се работи с 2% разтвор.

ПРЕДИМСТВА В Клиник 360 СЛ има вграден прилепител (сърфактант), който ускорява неговото действие. Подобрява проникването и усвояването на препарата от растенията.

Дъжд, паднал няколко часа след третирането, не намаля ефекта му (1 - 2ч.)

Няма последействие върху почвата. Попаднал върху нея, той се инактивира до 48 часа.

КЛИНИК 360СЛ се използва от ранна пролет до късна есен, но положителните температури (>5°С) подобряват ефективността на продукта.

Чувствителни едногодишни плевели, контролирани от Клиник 360 СЛ в доза 0,100 - 0,300л/дка при работен разтвор минимум 10л: полевичка, щир, огнивче, разстлана лобода, див овес, овсига, овчарска торбичка, самосевки от житни и рапица, лобода, ежова главица, татул, кръвно просо, млечка, власатка, росопас, лепка, мъртва коприва, черно куче грозде, кокоше просо, райграс, великденче, лисича опашка, кощрява и др.

Устойчиви едногодишни и двугодишни плевели, контролирани с Клиник 360 СЛ в доза 0,300 - 0,600л/дка: див морков, обикновен крипец, върбовка, здравец, канадска злолетница, горски кострец, глухарче, живовляк, райграс - засаден, детелина, балур и др.

Многогодишни видове плевели, контролирани от Клиник 360 СЛ 0,600 - 1,200л/дка: къклица, бял пелин, покрит овес, паламида, пирей, повет, дребнолистно чадърче, папрати, испански зановец, секирче, наземен брашлян, поветица, слез, мента, люцерна, бударица, горуха, хвощ, многогоддишно пипериче, къпини, киселец, тлъстига, балур и др.КУЛТУРА

ДОЗА

ЗА БОРБА СРЕЩУ

ВРЕМЕ НА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стърнище

300-400 мл/дка

Едногодишни житни плевели

Едногодишни и двугодишни широколистни плевели

Многогодишни плевели

Житни плевели във фаза изкласяване, широколистните във фаза бутонизация

Овощни


Лозя

400 мл/дка

600 мл/дка

800 мл/дка

Едногодишни житни плевели

Едногодишни и двугодишни широколистни плевели

Многогодишни плевели

Житни плевели във фаза изкласяване, широколистни във фаза бутонизация

2.jpg 3.jpg 4.jpg 7.jpg Clinic.jpg