НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

КРАМИ – нов висококачествен сорт пивоварен ечемик


БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА

• Принадлежи към зимно-пролетния биотип

• Стъблото е средно дебело, здраво, еластично, устойчиво на полягане. На височина достига средно 85 см.

• Листът е средно широк, наситено зелен.

• Класът е плътен, с паралелепипедна форма и силен восъчен налеп. Дълъг е средно 7,8 см.

• Зърното е елипсовидно, средно едро, сламено жълто

• При изпитване в пунктовете на ИАСАС, Крами се изявява като високопродуктивен и пластичен генотип със среден добив за страната 663 кг/дка (14,3% над стандарта Обзор).


УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ

При полски условия е устойчив на брашнеста мана и ръжда.

По устойчивост на ленточна болест се отнася кум групата на средно устойчиви (Бал 5), към която се отнася и стандарта Обзор.


СТУДО- , ЗИМО- И СУХОУСТОЙЧИВОСТ

По зимоустойчивост и сухоустойчивост се изравнява със стандарта.


ВЕГЕТАЦИОНЕН ПЕРИОД

Изкласява 1-2 дни по-рано от Обзор


КРАМИ