НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

АГРОКСОН

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  МЦПА 500 гр на литър

Вегетационен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид. Предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.

АГРОКСОН ТАРГА СУПЕР 5 ЕК ОПТИКА ТРИО МАГНЕТО

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Квизалофоп – П – етил 50 гр/литър

Високоефективен, селективен, листен системен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при голяма група от широколистни култури.

ОПТИКА ТРИО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 300 гр/л МЦПП-П и 300 гр/л МЦПА

Листен, системен, селективен хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.

МАТОН 600 ЕК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  2,4 Д етилхексил естер 600 гр/л

Вегетационен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид. Предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица.

МАГНЕТО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  344 гр/л 2,4 Д + 120 гр/л Дикамба

Комбиниран, листен, системен хербицид за борба с широколистни плевели, в т.ч устойчивите на 2,4 Д, при житните култури.

СИРИО 4 СК

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40 г/л никосулфурон

Вегетационен, селективен, системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица.

АЛИАНС ВГ

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:   Дифлуфеникан – 600г/кг, Метсулфурон метил – 60г/кг

Алианс е нов, уникален хербицид срещу широколистни плевели в житните култури.

СИРИО АЛИАНС ВГ

КЛИНИК 360 СЛ

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Глифозат 360 гр/л

КЛИНИК 360 СЛ е тотален, листен, системен хербицид


САТЕЛИТ 360 СЛ

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Глифозат 360 гр/л

Неселективен системен хербицид, който добре се абсорбира от листата и се транслоцира към корените.

ГАЛАКСИЯ СЛ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО Глифозат 18% + МЦПА 18%

Подходящ за третиране на площи заплевелени с устойчиви широколистни.

КЛИНИК360 СЛ САТЕЛИТ 360 СЛ ГАЛАКСИЯ