НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

ЛАЗУР – сорт обикновена зимна пшеница


МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ:

• Сортът е белокласа, безосилеста пшеница

(var. lutescens Al ) с червено зърно

• Стъблото е сравнително ниско – 70 см


БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ:

• Спада към групата на по-ранните пшеници, като изкласява с 3 – 4 дни по-рано от Садово 1

• Класовете са с дължина около 11 см  и добра устойчивост на оронване

• Сортът е толерантен е към почвено засушаване

• ритежава добра студо- и зимоустойчивост


УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ:

• Сортът представлява интерес с толерантността си към брашнеста мана, а към кафява ръжда има същото поведение като Садово 1


КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО:

• Спада към групата на средните, с повишена сила пшеници - група Б1

• Притежава добри брашномелни свойства и хлебопекарни качества


ПРОДУКТИВНОСТ:

• Превишава по добив Садово 1 с 11 – 12 % ( 62-70 кг на декар зърно )

• Притежава биологични възможности за получаване на високи добиви


ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО:

• Посевна норма: 500 – 550 к.с. на м2

• Може да се отглежда при по-високи норми на азотно торене (над 12 кг/дка а.в.)

ЛАЗУР