НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  344 гр/л 2,4 Д + 120 гр/л Дикамба

 

ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат (СЛ)


КАРАНТИНЕН СРОК:  30 дни


КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА:  3та


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Магнето е комбиниран, листен, системен хербицид за борба с широколистни плевели, в т.ч устойчивите на 2,4 Д, при житните култури.

МАГНЕТО

СПИСЪК НА ПЛЕВЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ МАГНЕТО:

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: изразява се в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата и в резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките при по-чувствителните видове. Придвижването в плевелните растения се извършва в две посоки – към кореновата система и към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.


СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Да се третира в температурен диапазон от 12⁰ до 25⁰ С.

Да не се прилага при силен вятър.

Да не се третира след препоръчаните фази при житните култури.


СМЕСИМОСТ: смесим е с повечето използвани в практиката пестициди. Преди смесване да се направи тест за смесимост.

Абутилон – Abutilon theophrasti

Амброзия – Ambrosia artemisiifolia

Бабинец – Caucalis platicarpos

Бабини зъби – Tribulis terrestris

Великденче – Veronica sp.

Войничица – Descurainia sophia

Врабчово семе – Lithospermum arvense

Гайтанка – Melampyrum arvense

Галинзога – Galinsoga parviflora

Глухарче – Taraxacum officinale

Глушина – Vicia tetrasperma

Горуха – Cardaria draba

Дива ряпа – Raphanus raphanistrum

Живовлек – Plantago sp.

Казашки бодил – Xanthium spinosum

Киселец - Rumex crispus

Лайка – Chamomilla recutita

Лепка – Galium aparine

Лобода – Chenopodium album

Лубеничник - Hibiscus trionum

Лютиче – Ranunculus arvensis

Магарешки бодил – Carduus acanthoides

Мак полски – Papaver rhoeas

Млечок – Sonchus arvensis

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

Паламида – Cirsium arvense

Пача трева – Polygonum aviculare

Плюскавиче - Colutea arborescens

Поветица – Convolvulus arvensis

Подрумче – Anthemis arvensis

Полска ралица – Consolida orientalis

Полски синап – Sinapis arvensis

Попова лъжичка – Thlaspi arvense

Свиницa – Xanthium strumarium

Секирче видове – Lathyrus sp.

Стъблообхватна мъртва коприва – Lamium amplexicaule

Татул – Datura stramonium

Черно куче грозде – Solanum nigrum

Щир – Amaranthus retroflexus

и други…

Магнето

Магнето EIS

Магнето Info

MSDSMagneto bg.docx

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ