НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  2,4 Д етилхексил естер 600 гр/л

 

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат ( ЕК )


КАРАНТИНЕН СРОК: не се изисква


КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: 3та

МАТОН 600 ЕК

СПИСЪК НА ПЛЕВЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ МАТОН 600 ЕК:

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: изразява се в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата и в резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките на чувствителните плевели. При двусемеделните растения той причинява епинастични изкривявания по дръжките на листата и стъблата, туморовидни изменения по стъблата и корените, деформиране на листата и др. Ефективен е при температури над 14°С.


ПРЕДИМСТВА:

за разлика от другите 2,4 Д соли Матон е естерна форма, което го прави по-агресивен към плевелите

дозите му са по-ниски от другите хормоноподобни препарати

спектърът на контролираните плевели е по-широк


УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

Ефективен е при температури над 14⁰С

Не се препоръчва третиране на болни и пострадали от вредители, измръзване, преовлажняване и суша култури

Дъжд, паднал до 12 часа след третирането, намалява ефекта на препаратаСМЕСИМОСТсмесим е с повечето листни торове, фунгициди, инсектициди и хербициди (Пума Супер, Титус, Мистрал и др.), но преди смесване ние препоръчваме да се направи тест за смесимост.

Бабинец – Caucalis platicarpos

Галинзога – Galinsoga parviflora

Глухарче – Taraxacum officinale

Глушина – Vicia tetrasperma

Горуха – Cardaria draba

Див мак - Papaver rhoeas

Див синап - Sinapis arvensis

Дива ряпа – Raphanus raphanistrum

Живовлек – Plantago sp.

Лобода – Chenopodium album

Магарешки бодил – Carduus acanthoides

Мъртва коприва – Lamium purpureum

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

Паламида – Cirsium arvense

Пача трева – Polygonum aviculare

Пипериче - Polygonum lapathifolium

Поветица – Convolvulus arvensis

Полска ралица – Consolida orientalis

Полски хвощ - Equisetum arvense

Попова лъжичка – Thlaspi arvense

Самосевка рапица - Brassica napus

Свиницa – Xanthium strumarium

Слети коса – Adonis aestivalis

Черно куче грозде – Solanum nigrum

Щир – Amaranthus retroflexus

и други…

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: вегетационен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид. Предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница, ечемик и царевица

MATOH 600 BULG 10L F 10 етикет

MATOH 600 BULG 10L  етикет

Maton_600_MSDS

Матон_EIS

Матон Сертификат

Maton_10l_1.pdf