НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

N-GOOO е синоним на специализирано селско стопанство, на качество на продукцията и респект към oколната среда; това е рационалния отговор на една модерна фирма, която обръща внимание на агрономическите резултати, която сериозно се обръща към темите за околната среда, свързани с използването на азотни торове, като амониев нитрат, в селско стопански райони с повишена чувствителност. Благодарение на инхибитора diciandiammide, амонячният азот, абсорбиран от колоидите на глинестата фракция, се трансформира постепенно в нитратна форма за период между 60 и 90 дни. През целия този период азотът се предоставя на растенията постепенно, намалявайки загубите било то заради отмиването на терена  или заради изпарението в атмосферата.

За да се гарантира максимален резултат, както хранителен, така и за околната среда, diciandiammide се добавя в продуктивния процес във формата на микрогранули, смесени с останалите суровини (азот, фосфор, калий) и след това заедно се пресоват.

Преимуществата на N-GOOО

1) До 20% намаляване на дозите в сравнение с традиционните дози и намаляване на броя на необходимите стъпки, и следователно на разходите, с гарантирано високо ниво на производителност и качество.

2) Възможност да се използват торове с инхибитори във всичките фази на обработка в районите с висока чувствителност на околната среда

3) В торовете N-GOOO целият азот се „забавя” от инхибитора ето защо не е налице изобщо азот в нитратна форма. В конкурентните продукти обаче е налице един висок процент на нитратен азот, върху която не се упражнява никакво „спиращо” действие; тази част от азотния нитрат рискува да бъде отмита много бързо в случай на дъжд, ако не се повлияе по някакъв начин върху подхранването. В торовете N-GOOO инхибиторът  на нитрификацията DCD съществува в хомогенна форма във вътрешността на всяка гранула. Тази характеристика го превръща в уникален и гарантира една по-голяма агрономична ефикасност в сравнение с аналогични конкурентни продукти, добити чрез впръскването върху почвата на гранулата или още по-лошо - чрез смесването с тор. Равномерността на разпространение на инхибитора може да бъде гарантирана само от нашите продукти.

4) Бързото разграждане на гранулите улеснява незабавното разпространение на Фосфора и на Калия и началото на забавящия ефект на цикъла на Азота.

5) Приложими при всички култури:

- зърнено-житни (мека и твърда пшеница, ечемик, тритикале, овес, ориз и пр.)

- технологични маслодайни (слънчоглед, рапица, фъстъци и пр.)

- фуражни култури (царевица, грах и пр.)

- плодове и зеленчуци ( в това число и всички кореноплодни)

- овощни и лозя (семкови и костилкови; десертни и винени сортове)


Разполагаме с:

Торби от 25 кг. На палет от 1500 кг

Големи торби (биг бегс) от 500/600 кг

N-gooo 30 + 36% SO3 Единствен по рода си азотен тор с високо съдържание на сяра. Изключително подходящ за наторяване на всички видове култури.


N-gooo 40 + 5% SO3 + 2% Mg + 0,1% Zn Уникална комбинация на макро и микроелементи. Предназначен за наторяване на всички видове култури.


N-GOOO N 30 + 36% SO3

N-GOOO NP 20.10.00 + 32% SO3 + 0,5% Fe

N-GOOO 40 + 5% SO3 + 2% Mg + 0,1% Zn