НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

POWHUMUS®

100% водоразтворими гранулирани калиеви соли от хуминови киселини за почвено и листно приложение


Описание: Похумус е висококачествен немски продукт, който е растежен стимулатор, регулатор на развието на растенията и почвен подобрител. Той стимулира растителния метаболизъм чрез активизиране на растителните ензими, които увеличават биомасата, а от там - добива и качеството. Похумус подобрява адаптирането на растенията към неблогоприятните абиотични фактори като суша, прекомерна влага, градушка късни мразове и наранявания от силни ветрове.


Състав:

Предимства:  Powhumus WSG-85 е трайно хумусна субстанция, която не може да бъде разградена бързо от почвените микроорганизми. Особено подходящ е за песъкливи и глинести почви. Може да бъде използван за всички земеделски култури и градински растения  - зърнено-житни култури със слята повърхност, окопни (царевица, памук, тютюн, слънчоглед), зеленчукови култури, оранжерийни (зеленчуци, цветя и др.), в овощната градина и лозята.


Употреба:

Powhumus WSG-85  може да се прилага чрез капково напояване, листно с пръскачки или чрез повърхностни напоителни системи. Той е подходящ за самостоятелно приложение, а също може да се смесва с разтворими торове като разтворим NPK, диамониев фосфат или карбамид, както с повечето препарати за РЗ. Ние препоръчваме тест за смесимост преди първото прилагане.

Продуктът е смесим с хербицидите Тарга Супер и Матон. При смесването му се намалява агресивното действие на Матон върху царевицата и се стимулира образуването на коренова маса. При слънчогледа той помага за изравняването на посева, подобрява визуалното състояние на културата (изжълтяване) и набавянето на необходимия калий на растението. Помага на културите да превъзмогват стресовите фактори (суша, ниски сутрешни температури, прекомерна влага, пръскане с Експрес и Пулсар).

За безпроблемното му разтваряне е необходимо да се използва хладка вода или, при липсата й, съотношението вода:похумус да е поне 10:0,6. Да не се разбърква в началото.

Powhumus WSG-85 е 100% водоразтворим и няма да блокира дюзите на напоителните системи като размера на частиците от разтвора е < 100 микрона.

Смесимост:

Powhumus е съвместим с повечето видове минерални торове и системни препарати за РЗ. Не е съвместим с калциев нитрат. Да не се използва в комбинация с торове, чието pH е по-ниско от 4.

Предпазни  мерки: Да се пази  от  деца  и да се избягва контакт с кожата, очите  или дрехите. В  случай на допир незабавно измийте кожата, очите или дрехите обилно свода.  

Условия на съхранение: Да  се съхранява  в оригинална  опаковка на сухо и тъмно място. Да не се излага на пряка слънчева светлина и висока температура.

Годност: При правилно  съхранение  продуктът запазва физическите, химическите и биологични  характеристики  най- малко  2 години.

Опаковка:  25 кг РЕ торба

Други доставки са на разположение при поискване.

Третиране на рапицата за намаляване възможността от измръзване

Третирането трябва да се извърши през октомври – ноември в ранна фаза на развитие на рапицата. Възможно е да се комбинира с пръскането срещу самосевката от житния предшественик. Наличието на фулво и хуминови киселини подобрява развитието на кореновата система и кореновата шийка; осъществява се натрупване на захари в клетъчния сок, които увеличават концентацията му, а от там се повишава мразоустойчивостта на културата. Поради липсата на азот  в  нашия продукт няма опасност рапицата да прерасне и да развие голяма листна маса. Дозата на декар е 25 гр.

Обеззаразяване на семена на зърнено-житни култури

Похумус повишава кълняемостта и енергията за поникване; стимулира развитието на първичните корени, които увеличават повърхността за усвояване на хранителни елементи. Подобрява се гарнирането на посева и неговата изравненост. Житните култури посрещат зимата в подходяща фаза за добро презимуване. Дозата за третиране на семена е 250-300 гр за 1 тон семена, комбинирани с обеззаразителя по полумокър начин на обеззаразяване.

AGROXONE BULG 2x10L етикет.pdf

Powhumus MSDS

AGROXONE BULG 2x10L етикет.pdf

Powhumus BG