НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА


Асеновград – Анелия Стойчева

тел: 0885/294535; e-mail : astoicheva@idimperial.com


Благоевград - Реджеп Черкез

0892/27 32 43; e-mail: rcherkez@idimperial.com


Бургас – Божидар Мирчев

тел: 0893/694058; e-mail: bmirchev@idimperial.com


Бургас - Силвия Матеева

тел.0882/123114 e-mail: smateeva@idimperial.com


Видин – Монтана -  Димитринка Микова

тел: 0888/331633; e-mail: dmikova@idimperial.com


Враца – Кнежа - Георги Бенеков

тел: 0894/502830; e-mail: gbenekov@idimperial.com


Добрич - Александра Иванова

0892/20 13 78; e-mail: aivanova@idimperial.com


Казанлък - Стара Загора – Валентина Пурнарова

тел: 0892/275961; e-mail: vpurnarova@idimperial.com


Калояново - Съединение - Рангел Кодошев

0892/27 59 64; e-mail: rkodoshev@idimperial.com


Монтана - Лом - Димитър Петров

тел: 0892 275 962; e-mail: dralchev@idimperial.com


Нова Загора – Младен Михнев

тел:0882/123116; e-mail: mmihnev@idimperial.com


Пазарджик – Момчил Димитров

тел: 0884/675680; e-mail: mdimitrov@idimperial.com


Плевен – Марияна Динова

тел: 0894 502 831, e-mail: mdinova@idimperial.com


Пловдив – Савка Пеева

 тел: 0885/161646; e-mail: speeva@idimperial.com


Първомай – Роман Бозов

тел: 0889/495380; e-mail: rbozov@idimperial.com


Раковски – Тодор Петров

тел: 0889/440995; e-mail: tpetrov@idimperial.com


Русе – Свищов  - Велико Търново– Иванка Кючукова

тел: 0895/880848; e-mail: ikuchukova@idimperial.com


Силистра - Ивелина Георгиева

0892/27 32 42; e-mail: igeorgieva@idimperial.com


Сливен – Драган Драганов

тел: 0889/555516; e-mail: ddraganov@idimperial.com


Стара Загора - Велина Цонева

тел:0892/257 961


Търговище - Разград - Шумен – Фани Кулева

тел: 0887/300337; e-mail: fkaradjova@idimperial.com


Хасково - Димитровград - Кърджали - Виктор Латев

тел: 0889/996610; e-mail: vlatev@idimperial.com


Ямбол – Йовка Божилова

тел: 0888/491418