НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

СИРИО 4 СК


АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40 г/л никосулфурон

 

ФОРМУЛАЦИЯ: суспензионен концентрат (СК)


КАРАНТИНЕН СРОК:  не се изисква


КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА: 3та


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: вегетационен, селективен, системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица.


СМЕСИМОСТ: смесим е с повечето хербициди и инсектициди, но ние препоръчваме да се направи предварителен тест за смесимост. Не се смесва с бентазон.


СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:

Да се използва 20-40 литра работен разтвор на декар

Необходимо е да няма валежи до 4 часа след третиране

Площите да не се третират с органофосфорни инсектициди


СПИСЪК НА ПЛЕВЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ СИРИО 4 СК:

Ветрушка – Apera spica-venti

Див овес – Avena fatua

Лисича опашка – Alopecurus myosuroides

Кощрява – Setaria sp.

Кръвно просо – Digitaria sanguinalis

Кокоще просо – Echinochloa crus-galli

Райграс – Lollium sp.

Балур – Sorghum halepense

Метлица – Poa annua

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

Червена мъртва коприва – Lamium purpureum

Щир – Amaranthus retroflexus

Дива ряпа – Raphanus raphanistrum

Самосевка рапица - Brassica napus

и други…

Sirio MSDS

Sirio етикет