НАЧАЛО КОНТАКТИ ЗА НАС
ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ ЗА НАС ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОБЕКТИ КЛИЕНТИ ГАЛЕРИЯ НАЧАЛО КОНТАКТИ НАЧАЛО ПРЕПАРАТИ ЗА РЗ

Home

Contacts

ТОРОВЕ ВОДОРАЗТВОРИМИ СЕМЕНА ТЕХНОЛОГИИ ТЕЧНИ ГРАНУЛИРАНИ ОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ ФУНГИЦИДИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ ТЕХН. МАСЛОДАЙНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ РЕЗУЛТАТИ ПУБЛИКАЦИИ

Home

Contacts

ИНСЕКТИЦИДИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Квизалофоп – П – етил 50 гр/литър


ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат ( ЕК )


КАРАНТИНЕН СРОК: 60 дни ( 90 дни при рапица )


КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: 3та


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Тарга Супер е високоефективен, селективен, листен системен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при голяма група от широколистни култури.

ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

ФАЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 3-ти 5-ти лист на плевелите ( 10 – 20 см височина на балура ). Подходящо е третирането да е във фаза на активен растеж на плевелите, при наличие на достатъчно листна маса, която бързо да поеме препарата.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕДИМСТВА:

СМЕСИМОСТ: смесим е с повечето листни торове, но препоръчваме първо да се направи тест за смесимост .

Балур – Sorghum halepense

Ветрушка – Apera spica-venti

Див овес – Avena fatua

Ежова главица - Dactylis glomerata

Зелена кощрява - Setaria viridis

Кокоше просо – Echinochloa crus-galli

Кръвно просо – Digitaria sanguinalis

Лисича опашка – Alopecurus myosuroides

Метлица – Poa annua

Овсига - Bromus arvensis

Пирей - Agropyron repens

Райграс – Lollium sp.

Самосевки ечемик – Hordeum vulgare

Самосевки пшеница – Triticum aestivum

Сива кощрява – Setaria glauca

Троскот – Cynodon dactylon

ПЛЕВЕЛИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ ТАРГА СУПЕР:

ТаргаСупер 5 EC MSDS