anadon

ФАО 420
Зрялост: среднокъсен

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1134

Описание

• Много висок производствен потенциал
• Големи кочани с 18-22 реда зърна, добре покрити
• Високи растения богато облистени и висок добив на биомаса / ха
• Може да се използва, както за производство на зърно, така и на силаж.

Допълнителна информация

Морфо-физиологични характеристики

• Трилинеен хибрид
• Вид зърно: конски зъб
• 18-20 реда зърна
• Размер на кочана: 23-27 см
• Бял кочан