АРЕСТ 5 ЕК

Квизалофоб-П-етил 50гр/литър

Системен селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистни култури

Предимства

• Оригиналът
• Винаги гарантиран резултат независимо от плътността и големината на житните плевели и условията
• Срещу всички житни плевели ,при всички широколистни култури без значение на тяхната фаза на развитие

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1311

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

Маслодайна рапица – Едногодишни житни плевели и самосевки от зърнено-житни култури – 120 мл/дка
Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150 мл продукт/дка срещу многогодишни
Памук, Фасул – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-250 мл продукт/дка срещу многогодишни
Картофи – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-300 мл продукт/дка срещу многогодишни
Домати – Едногодишни и многогодишни житни плевели – 100-150 мл продукт/дка срещу едногодишни;150-175 мл продукт/дка срещу многогодишни

Допълнителна информация

Информация

Оптимална фаза на плевелите за постигане на максимален хербициден ефект е съответно 3-5- ти лист на едногодишните и около 15-25 см. височина на многогодишните житни видове.
Оптималното количество на работния разтвор е от 20-40 л/дка.
Най-подходящ температурен диапазон- от 15-25С .За проявяване на максимален хербициден ефект е необходимо житните плевели да са в активен растеж и да не са подтиснати от ектремни температури,засушаване или преовлажняване.Към Арест не се препоръчва прибавяне на прилепител.Много добра смесимост с други пестициди.