GROSTART NP 10-40 / ГРОСТАРТ NP 10-40

СТАРТЕР ЕФЕКТ
БАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЗОТ
ПО ТЕХНОЛОГИЯ NGOOO, ПОДХОДЯЩ ЗА КОНСЕРВАЦИОННО ЗЕМЕДЕЛИЕ

GROSTART NP 10-40 е микрогранулиран тор (1,5 – 2,2 мм) със „стартер“ ефект, който се локализира при сеитба/засаждане. Той съдейства за развитието на корените и жизнеността на растенията, като стимулира процеса на покълване и помага за преодоляване на стреса от сеитба/засаждане. Присъстващият азот, инхибиран с дициандиамид (DCD-инхибитор на нитрификация), постепенно се трансформира в усвоима форма, подпомагайки развитието на растението за продължителен период дори след поникването му. Формулата е допълнена с важни микроелементи, необходими за специфичните нужди на културите и гаранция за бърза и функционална храна, без никакъв риск от фитотоксичност.  Наличието на цинк действа като биостимулант в метаболизма на ауксина, което гарантира, че първичните корени незабавно се възползват от фосфора, необходим за бърз и изобилен растеж на корените. Ефикасността на продукта се дължи на микрогранулираната формула, получена чрез уплътняване. Това е процес на сухо гранулиране. Компактната микрогранула се характеризира с лесен и бърз разпад и разтворимост, което осигурява бързо усвояване на хранителните вещества от корените.

Запитване за цена
Категории: , , Product ID: 1597

Описание

 

ВИД КУЛТУРА/НАСАЖДЕНИЕ

ВРЕМЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА*

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ЛОКАЛИЗИРАН ПРИ СЕИТБА

8-10 КГ

 

*Изборът на дозата е подчинен на различни фактори и може да се променя при
необходимост. Всички приложения могат да се повтарят в зависимост от нуждите
на различните култури. Можете да се обърнете към нашата техническа служба за
правилното прилагане върху специфични почви и при специфични климатични
условия

 

СЪСТАВ

КОЛИЧЕСТВО

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

 

Общ азот (N) 

10.00% 

 

МИКРОГРАНУЛА 

 

Амонячен азот (N) 

10.00% 

 

Плътност
(g/cm3)/Специфично тегло
 

1.01 

Съдържание на инхибитори като масов процент от общия азот 

2.50% 

 

Гранулометрия
(mm)
 

2.2-3 

Фосфорен анхидрид (P2O5) общо

40.00% 

 

Фосфорен анхидрид (P2O5) разтворим във вода

36.00% 

 

Фосфорен анхидрид (P2O5) разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода

40.00% 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Мед (Cu) общо

0.08% 

 

 

Покривно торене

Торове за
интегриране на компост

Наторяване преди
сеитба

Желязо (Fe) общо    

0.50% 

 

 

 

 

Цинк (Zn) общо        

0.10% 

 

ОПАКОВКА:  25 KG – PALLET
1000 KG, BIG BAG 4 X 250 KG