HYSUN 158 IT

Igrowth® хибрид

Зрялост: средноранен

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1148

Описание

• Много добър производствен капацитет във всички области на културата
• Устойчивост към всички хербициди на базата на Имазамокс.
• Устойчивост на синя китка, видовете E5 – F7
• Добра устойчивост към основните слънчогледови заболявания
• Отлична устойчивост към суша и горещина

Допълнителна информация

Морфо-физиологични характеристики

• Устойчивост към хербицидите на Имазамокс.
• Устойчивост на синя китка, видовете E5 – F7
• Вегетационен период: 112-116 дни
• Препоръчителна плътност на култивиране:
– неполивни: 55-60.000 растения / ха
– поливни: 60-65.000 растения / ха