HYSUN 189 SU

Експрес толерантен хибрид

Зрялост: среднокъсен

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1146

Описание

• Устойчивост на Синя китка, вида E5
• Устойчивост към сулфонил уреа хербициди (трибенурон метил)
• Много добър производствен капацитет
• Подходящ за всички площи, където се отглеждат слънчогледови култури

Допълнителна информация

Морфо-физиологични характеристики

• Устойчив на Синя китка, вида E5
• Устойчив към сулфонил уреа хербициди (трибенурон метил)
• Вегетационен период: 118-120 дни
• Препоръчителна плътност на култивиране:
• неполивни: 55-60.000 растения / ха
• поливни: 60-65.000 растения / ха