N-GOOO 30

Ефективно торене – по-високи добиви

 

Предимства

• N-gooo 30 + 36SОз е адаптиран за всички култури.

• Инхибитора на нитрификация DCD равномерно разпределен във всяка гранула

• Наличие на амиден и амониев азот, както и лесно усвоима сяра ни гарантира пълноценно хранене на културите.

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

N-gooo 30 + 36SОз
Пшеница,Рапица,Царевица 20-30 кг/дка
Зеле 25 кг/дка
Ориз 25 кг/дка

Допълнителна информация

Информация

N-GOOO 30+ 36SОз, може да бъде използван без снежна покривка , до -15 C.

Може да се използва при почви с ниско съдържание на органично вещество, както и почви с различно от номралното pH.

Поради, специалната технология, при последващи обилни валежи липсва измиване на азота.

Висококачествен тор с високо съдържание на азот и сяра, за оптимално хранене.

Приложим както за подхранване на културите, така и за предсеитбено торене.