N-GOOO 40

Ефективно торене – по-високи добиви

 

Предимства

• Комбинация на азот и микроелементи с инхибитор на нитрификацията в амидна форма DCD (дициандиамид)

• Специална технология, при последващи обилни валежи липсва измиване на азота.

• Плавно преобразуване на азота в най-лесно губещата се форма-нитратен.

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

N-GООО 40 + 2%Mg + 5%SОз + 0,1%Zn
Подхранване Пшеница,Рапица 20-25 кг/дка
Предсеитбено внасяне Слънчоглед 15 кг/дка
Царевица 25-40 кг/дка
Зеленчуци 30-40 кг/дка
Ориз 25-40 кг/дка

 

Допълнителна информация

Информация

Инхибитор на нитрификацията DCD равномерно разпределен във всяка гранула

DCD има задържащо действие по отношение на нитрифициращите бактерий.

Отлично решение за първо подхранване на пшеница и рапица.

Наличието на магнезий, цинк и инхибитор на нитрификацията го правят не заменим и без аналог в предсеитбеното подхранване на царевица и ориз.
Поради, специалната технология, при последващи обилни валежи липсва измиване на азота.

Висококачествен тор с високо съдържание на азот и сяра, за оптимално хранене.

Приложим както за подхранване на културите, така и за предсеитбено торене.