NEMASPOR GR N-P 10-36

Торове гранулирани- Биоактивиран органоминерален тор

 

Предимства

• Предназначен да гарантира, че растенията ще растат постоянно през целия си цикъл на развитие чрез (съдържаща се в органичната част) смес от бактерии.

• Възможност за прилагане безопасно, както по време на сеитбата, така и по време на вегетацията, без риск от фитотоксични ефекти върху корените.

• Органично-минерален комплекс (10 36) разработен с бор, молибден и цинк.

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1345

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

Внася се локализационо със семената в доза 4кг/дка.

При зеленчуци се прилага в схема с Nemaspor PS 9-5-26.

Допълнителна информация

Информация

NEMASPOR GR N-P 10-36 се прилага по време на сеитба или пресаждане, като извършва много интензивно директно хранително действие и предава много важна биологична стойност.

Ефект: Микроорганизмите са в директен контакт със семената,утаява Rhizosphere създавайки благоприятна атмосфера за кълняемост и за ризогенеза.

Продуктовата гама NEMASPOR има репелентно действие към ларви втора възраст на различните видове нематода, както при полски култури, така и в оранжерии.