NEMASPOR/НЕМАСПОР 9-5-26

Торове гранулирани- Водоразтворим биоактивиран органоминерален тор

 

Предимства

• Пропорции на макроелементи,които позволяват да се използва на всеки етап от вегетациата.

• Органичнен азот, получен от ниско-молекулярни аминокиселини, които имат силата да стимулират всички биологични процеси на растението в синхрон с действията на бактериите и микоризните гъбички, съдържащи се в балансирани пропорции.

• Високо съдържание на магнезий подобряващо процеса на фотосинтезата.

• NEMASPOR PS NPK помага на растението да произвежда плодове с добър баланс на хранителни вещества и приятни качества.

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

Внасяне със системите за напояване по схема
– Първо внасяне 10 дни след разсаждане – 2,5кг.
– Последващи три внасяния през 7-10дни по 2,5кг/дка.

Допълнителна информация

Информация

NEMASPOR PS NPK може да бъде включен във всички схеми за торене с отлични резултати.

При извеждане на боба срещу нематода, задължително е съвместното използване с NEMASPOR GR NP 10/36, като прилагането е в началните етапи на развитие на културата.

Съдържанието на фосфор е умишлено поддържано ниско,за да не се нарушават капковите напоителни дейности.

NEMASPOR PS N-P-K 9 5 26 може да се използва заедно с NEMASPOR GR NP 10/36 и е предназначен да повиши защитата на растенията осигурявайки на ризосферата точните количества и видове МИКРООРГАНИЗМИ.

Молибденът има важна роля за абсорбиране на азота, като по този начин се избягва претоварването с нитрати на растителните тъкани.