NPK 12-12-17

Балансирани и ефективни хранителни вещества във всяка гранула.

 

Предимства

• Подходящ е, както за основно торене, така и за подхранване на всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор.

• Продукт на Адриатика направен по уникална технология, благодарение, на която всички хранителни вещества в него се разтварят лесно във вода, което ги прави достъпни за корените на растенията.

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

NPK 12-12-17 B.T.C. +2Mg+18Soз+0,1%В
Рапица, пшеница, бобови, слънчоглед 20-25кг/дка
Зеленчуци на открито и в оранжерии 35-70 кг/дка
Овощни и лозя 25-35кг/дка

Допълнителна информация

Информация

NPK тор съдържащ изцяло калий в калиево сулфатна форма. Безопасен към всички култури не зависимо от дозата на употреба.

Повечето български почви не съдържат достатъчни количества сяра и бор, за да се постигнат максимален добив и качество от земеделските култури.

Комплексен тор, създаден за достигане на максимума в добива и качеството на културите.