PERLHUMUS/ПЪРЛХУМУС

PERLHUMUS® Granules е гранулиран висококачествен естествен хуминов подобрител на
почвата на основата на немския леонардит. PERLHUMUS® Granules се състои от незабавно достъпен хранителен хумус и голямо количество постоянен хумус, който е устойчив на микробно разграждане в почвата и допринася за дългосрочно повишаване на почвеното плодородие.
Специалните предимства на гранулите PERLHUMUS® като подобрител на почвата са положителното им влияние върху растежа на растенията и подобрената им устойчивост срещу стресови фактори (суша, засоляване и пестициди). Той повишава катионния обмен и буферния капацитет на почвата, както и капацитета на почвата за задържане на вода. Положителният ефект на PERLHUMUS® Granules върху почвения живот, структурата на почвата и ризосферата може да се забележи още след първото приложение.
Гранулите PERLHUMUS® могат да се използват в широк спектър от приложения и се нанасят върху почвата с нехигроскопично оборудване.

Запитване за цена

Описание

 

ПРЕДИМСТВА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН НАЧИН НА УПОТРЕБА

         Осигурява стабилен хумус в почвата и стимулира поглъщането на CO 2

         Подобрява структурата на почвата и нейното проветряване, особено в песъчливи и глинести почви

         Увеличава наличността на хранителни вещества в почвата и подобрява капацитета на почвата за задържане на вода

         Подобрява буферния капацитет и балансира киселинността на почвите

         Увеличава ефективността на торовете и производителността на растенията

         Помага за неутрализирането на токсините и поглъщането на тежките метали в почвата

         Насърчава развитието на корените в дълбочина

Препоръчителна доза при приложение

Култура

Приложение

Дози на приложение

Зърнено житни, картофи и бобови

Подготовка на почвката, стимулация на растежа на корените

40-50 кг/дка по време на подготовка на почвата, разпределен на части от по 10-15 кг/дка.

No-till технология

По време на сеитба стимулация на растежа на корените

5-8 кг/дка лентово приложение

Зеленчуци в оранжерии

Подготовка на почвата, стимулация на растежа на корените

10 – 20 кг/ 100 м2 по време на подготовката на почвата

Зеленчуци на открито

Подготовка на почвата, стимулация на растежа на корените

10-15 кг/ 100 м2 по време на подготовката на почвата или като лентово приложение с първото прилагане на почвен тор

Овощни градини

Подготовка на почвата, стимулация на растежа на корените

0.5-2 кг/дърво в дупката по време на засаждане или 10-15 кг/ 100 м2 с първия тор на общата площ под короната на дърветата

Декоративни растения и разсадници

Подготовка на почвата, стимулация на растежа на корените

10-15 кг/м3 по време на подготовката на торо-почвените смеси

* Това са стандартни препоръки, които могат да варират в зависимост от свойствата на почвата, отглежданата култура и местните системни условия.

Състав

Стойности на сухо вещество

Начин за съхранение

Хуминови вещества1

60 %

Сухо вещество

>80 %

Да се съхранява на сухо място, защитено от студ, жега и пряка слънчева светлина.

Общо хуминови киселини1

38 – 39 %

pH стойност

5 – 6

Свободни хуминови киселини1

34 %

Плътност в насипно с-е

0.6 – 0.7 kg/L

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА

Xидрофобна фулво киселина2

4 – 5 %

Размер на гранулата

1 – 6 mm

Сухо вещество

68 – 72 %

 

1 съгласно сертификат ISO 5073

2 съгласно сертификат ISO 19882 | HPTA | AAPFCO | IHSS Analysis method