ПОХУМУС

100% ВОДОРАЗТВОРИМИ ГРАНУЛИРАНИ КАЛИЕВИ СОЛИ НА ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ

Предимства

• Увеличава добива и подобрява качеството на растенията

• Подобрява структурата на почвата и увеличава капацитета за задържане на вода

• Увеличава и стимулира полезните микроорганизми

• Насърчава развитието на корена

• Увеличава усвояването на хранителни вещества

• Действа като естествен хелатор за микроелементи в алкални почви и увеличава тяхната достъпност за растенията

• Намалява остатъците от хербициди и други токсични вещества в почвата

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

ПОХУМУС
Всички култури 0,6-0,8 кг/дка разделени на няколко дози
Зеленчуци в оранжерии 0,8-1кг/дка разделени на няколко дози (0,2кг/дка)
Листно приложение 25-30 гр/дка от 2 до 4 третирания през сезона или 300гр за 1000л вода на всеки 14 дни.
Третиране на семена 1кг/100 кг семена-слънчоглед

250гр/100 кг семена-царевица

250 гр/1 т семена пшеница

Допълнителна информация

Информация

POWHUMUS® WSG 85 е концентрат от хуминова киселина и 100% водоразтворим висококачествен стимулатор на растежа на растенията и почвен стимулатор. Може да се прилага при селскостопански култури чрез почвено и листно приложение. Може да се използва самостоятелно или да се смесва с повечето торове, както и с всички пестициди.

POWHUMUS® WSG 85 се получава чрез алкална екстракция от немски Леонардит (силно окислен лигнит). Леонардитът осигурява много високо съдържание на хуминови и фулво киселини и естествени, биологично активни микроелементи.
LIQHUMUS® 18 се получава чрез алкална екстракция от немски Леонардит (силно окислен лигнит). Леонардитът осигурява много високо съдържание на хуминови и фулво киселини и естествени, биологично активни микроелементи.