PK 20-20

Двукомпонентен тор доставящ на растенията големи количества фосфор и калии.

 

Предимства

• Икономически целесъобразен продукт компенсиращ всички недостатъци на стандартните технологии.

• РК 20/20 е подходящ за отглеждането на всички култури, особено се препоръчва при растенията с подчертана нужда от фосфор и калий.

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

РК 20-20 + 0,5 Fe
Преди основните обработки: Царевица за зърно 20 кг/дка
Царевица за силаж 25кг/дка
Слънчоглед 15-20кг/дка
Овощни и лозя на есен 20-30кг/дка
Предсеитбенно Всички култури 15-20кг/дка

Допълнителна информация

Информация

Оптимално хранене с фосфор при различни почвени дадености може да постигнем само с торове Adriatica.

Наличието на трите възможни форми на фосфора, обработен по специална технология на Adriatica, позволява пълното му усвояване при
различно от нормалното рН.

Защитеният от блокиране фосфор позволява прилагането на продукта преди основните обработки.