UNIKO

UNIKO 25,5 + 44SОз

Сила и енергия за растенията

Сярата е един от 6-те основни хранителни елемента необходими за растежа на земеделските култури. Тя е незаменима част на аминокиселините, ко-ензимите и витамините. Съдържанието на протеини и качеството на културите зависи от храненето със сяра. Корените на растенията могат да усвояват сярата само като сулфатни йони (SO4 ).

Цялата присъстваща в почвата елементарна сяра първо трябва да бъде минерализирана, за да стане усвоима за растенията. Ако приложим направо сярата във вид на сулфати, приложението е по-ефективно и се избягват загубите.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

  • Чрез UNIKO 25,5 имаме балансирано и хомогенно съотношение азот/сяра във всяка една гранула.
  • UNIKO 25,5 съдържа амониев и амиден азот, както и голямо количество сяра, което ни осигурява оптимални количества азот и сяра.
  • Идеален за пролетни подхранвания в началото на активна вегетация, осигурявайки цялата нужда от азот и сяра на растенията
  • Перфектният продукт за пролетно подхранване на рапица и пшеница.
  • Еднакви по форма гранули, което гарантира доброто разпределение на тора по повърхността на почвата.
  • Високо ниво на хигроскопичност, позволяващо бързото разграждане на гранулата.
Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

UNIKO 25,5 + 44SОз
Пшеница 20-30 кг/дка
Рапица 20-30 кг/дка
Зеленчуци, Лозя 25-30 кг/дка

 

СЪСТАВ

Общ азот (N)                                                                                                           25.50%

Амонячен азот (N)                                                                                                  17.50%

Карбамиден азот (N)                                                                                               8.00%

Сярен анхидрид (SO3) разтворим във вода                                                        44.00%

ХИМИКО-ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

ГРАНУЛИРАН

 

 

Допълнителна информация

Информация

Перфектният продукт за пролетно подхранване на рапица и пшеница.
Еднакви по форма гранули, което гарантира доброто разпределение на тора по повърхността на почвата.
Високо ниво на хигроскопичност,позволяващо бързото разграждане на гранулата.