АЛФИЛ ®

ФОЗЕТИЛ – АЛУМИНИЙ 800 гр/кг

Системен фунгицид с превантивно и лечебно действие