АРЕСТ 5ЕК

Квизалофоб-П-етил 50гр/литър

Системен селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при широколистни култури