ГАЛАКСИЯ®

Глифозан 18%+ МСРА 18%

Тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.