ЕКСТРА ПОТЕНТАТЕ ПЛЮС

Концентриран течен NPK- тор , съдържащ калиев фосфит с азот и хелатирани микроелементи