МАГМА ТРИПЪЛ®

50% фозетил-алуминий+25%Фолпет+4% Симоксанил

Комбиниран фунгицид с пълно системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие.