ПАТРОЛ®

2,5% ЛАМБДА-ЦИХАЛОТРИН

Многофункционален инсектицид от групата на пиретроидите,който действа чрез контакт и поглъщане при контрола на голям брой вредители в различни култури.