ПРОКСИМО®

10% Пирипроксифен (100г/л)

Инсектицид регулиращ растежа на насекомите: пречи на преминаването им от една в друга възраст ,действа на яйцата,ларвите,причинява стерилнос на възрастните