РИТУАЛ®

Миклобутанил 12,5% (125г/л)

Системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие