РК 20-20 + 0,5 Fe

Двукомпонентен тор доставящ на растенията големи количества фосфор и калии.