САТЕЛИТ®

 ГЛИФОЗАТ 36% + СЪРФАКТАНТ 12,8 %

Системен неселективен хербицид.