СОЛИФИД УИДСТАР

Напълно водоразтворим, минерален тор, с универсално балансиран състав. Приложим при всички култури.