СОЛИФИД ФРУКТО

Напълно разтворим комбиниран тор, подходящ за всички зеленчукови култури, лозя и трайни насаждения