Солифид HyP

Фосфор за енергичен растеж и изграждане на отлично развити растения