ТРЕЙЛЪР®

Трибенурон-метил- 75% (750 г/кг)

Селективен,вегетационен хербицид, който действа срещу едногодишни широколистни плевели при Пшеница, Ечемик , Овес, Ръж, Тритикале