ЦИКЛО Р ЛИКИДО®

Металаксил 45г/л + Меден оксихлорид 237.7 г/л

Комбиниран фунгицид с контактно- предпазно и сисистемно-ле  лечебно действие. Класически продукт ,който обединява Фунгицидните и бактерицидни свойства на медта.