HYSUN 189 SU

Експрес толерантен хибрид

Зрялост: среднокъсен