NP 10-24

Комплексен тор осигуряващ нуждите на растенията от фосфор и азот