NPK 7-20-14 + 6SОз

Универсален NPK тор за средно запасени с Kалий  почви