NPK 8-16-20 + 11SOз + 0,1В + 0,01Zn

Прецизно хранене на рапица и слънчоглед.