NPK 12-12-17 B.T.C. +2Mg+18SOз+0,1%В - ORTOFRUTTA

Балансирани и ефективни хранителни вещества във всяка гранула.