Андон Андонов

Тази година поради силно заплевеляване на стърнищата с коноп и самосевка слънчоглед, се наложи да изполвам тотален хербицид, спрях се на Сателит предлаган от Агрева ООД. Отличителното при него е че, съдържа сърфактант (12.8%) от растителен произход и поради тази причина препоръчителната му доза на приложение е по-ниска. Аз го приложих с доза 390мл/дка и 15л работен разтвор. Ефектът може да се види на снимките 9 дни след третиране.
Андон Андонов агроном при ЕТ „Давид-Джавит“ с. Карапелит обл. Добрич