ЕТ Борислав Универсал

Фаусто е безспорно изборът за успешно отглеждане на този вид култура (слънчоглед). От самото начало забелязах отличната им качествена селекция, което гарантира, че всяко посадено семе ще изникне със силен и здрав разтеж. Радвам се да отбележа, че хибридът Фаусто проявява отлична устойчивост срещу болести и неприятели.