0

Количка

Количката е празна.

Торове, препарати за растителна защита, семенa

IDRON (NPK) B.T.C. 14-7-21 + ME

IDRON (NPK) B.T.C. 14-7-21 + ME

ВИСОКАТА РАЗТВОРИМОСТ, НИСКОТО РН И ПРОВОДИМОСТТА
БЛАГОПРИЯТСТВАТ ОПТИМАЛНОТО ВЕГЕТАТИВНО-ПРОДУКТИВНО РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА

IDRON LINE е пълна гама водоразтворими торове за фертигация на всички култури, в т.число и на оранжерийните. Формулацията е получена от суровини с висока чистота, за да се осигури отлична и пълна разтворимост. Наличието на MIX K, особен комплекс от хелатни микроелементи и адюванти, в допълнение към подобряването на степента на разтворимост и намаляване на проводимостта, намалява стойностите на рН, насърчавайки интензивно подкиселяващо действие на почвата / субстрата. Тези характеристики правят IDRON LINE идеалният избор за ефективна фертигация, подходящ за всяка система за фертигация без проблеми с утаяването на изходния разтвор и запушванията на разпределителите на капковата линия.

Запитване за цена

Описание

КУЛТУРА ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕ ДОЗИРОВКА/ДЕКАР*
Всички култури Вегетативно развитие 25-50 кг

 

СЪСТАВ

Общ азот (N) – 14.00%

Азотен азот (N) – 6.00%

Амонячен азот (N) – 8.00%

Фосфорен пентаоксид (P2Или5Водоразтворим 7.00%

Фосфорен пентаоксид (P2Или5) разтворим в неутрален амониев цитрат и вода 7.00%

Калиев оксид (K2О) Водоразтворим – 21.00%

Максимален хлор (Cl) – 2.50%

Водоразтворим магнезиев оксид (MgO) – 2.50%

Водоразтворим бор (B) – 0.01%

Водоразтворима мед (Cu) – 0.002%

Хелатна мед (Cu) в EDTA – 0.002%

Водоразтворимо желязо (Fe) – 0.02%

Хелатно желязо (Fe) в EDTA – 0.02%

Водоразтворим манган (Mn) – 0.01%

Хелатиран манган (Mn) в EDTA – 0.01%

Водоразтворим молибден (Mo) – 0.001%

Водоразтворим цинк (Zn) – 0.002%

Цинк (Zn), хелатиран в EDTA – 0.002%

ХИМИКО-ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

РАЗТВОРИМ ПРАХ

pH (1% слънце) – 3.60

Проводимост E.C. μS/cm (1‰) – 1290

 

 

×