NEMASPOR GR 10-36

/НЕМАСПОР ГР 10-36/

ПОДХОДЯЩ ЗА КОНСЕРВАЦИОННО И БИОЛОГИЧНO ЗЕМЕДЕЛИЕ
ОБОГАТЯВА МИКРОБНАТА ПОПУЛАЦИЯ НА РИЗОСФЕРАТА,
НАСЪРЧАВА РАЗТВОРИМОСТТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ,
ОСИГУРЯВА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАТА,
НАСЪРЧАВА РИЗОГЕНЕЗАТА И АБСОРБЦИЯТА ОТ КОРЕНИТЕ 

Благодарение на синергичното действие на различните микроорганизми и тяхното присъствие в големи количества, NEMASPOR GR 10-36 действа като „биоактиватор“ наризо сферата, увеличавайки нейната микробна активност и подобрявайки наличието на хранителни вещества. Това насърчава развитието на корените и подобрява ефективността на усвояване на хранителните вещества и водата от растенията. В следствие се увеличава вегетативната маса и общо се стимулира растежа на растението. Благоприятните ефекти от приложението на NEMASPOR GR 10-36 и „биоактивацията“ на ризосферата също влияят върху нивата на ендогенна резистентност на растенията, които са по-толерантни към абиотичен стрес или към неблагоприятни климатични и/или почвени условия.

NEMASPOR GR 10-36 е биоактивиран микрогранулиран тор, съдържащ комбинация от микроорганизми, съставен от:

  • ендомикоризни гъби от рода Glomus, способни да влязат в симбиоза с растението в ризосферата;
  • антагонистични гъби от рода Trichoderma, способни да произвеждат антибиотици и действащи като отблъскващи агенти срещу растежа на други патогени;
  • ризосферни бактерии от рода Bacillus, които стимулират растежа на кореновата система, както и инхибират развитието на някои фитопатогени.

Приложението на NEMASPOR GR 10-36 позволява да се поддържа и възстановява баланса на микробиологичното биоразнообразие на почвата.

 

Запитване за цена

Описание

 

 

ВИД КУЛТУРА/НАСАЖДЕНИЕ

ВРЕМЕ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА*

Костилкови плодове (Кайсия, Череша,

Нектарина, Праскова, Слива), Семкови

плодове (Дюля, Ябълка, Круша) и Грозде

При разсаждане

2,5-5 кг

Ягоди и малини

При разсаждане

2,5-5 кг

Зеленчуци (Диня, Краставица, Патладжан,

Пъпеш, Пипер, Домат, Тиквички, Тиква)

При разсаждане

2,5-5 кг

Технически култури (цвекло, захарна тръстика,

рапица, памук, слънчоглед, индустриален

домат, соя, тютюн)

При сеитба

2,5-5 кг

Зърнени култури

При сеитба

2,5-5 кг

 

*Изборът на дозата е подчинен на различни фактори и може да се променя при
необходимост. Всички приложения могат да се повтарят в зависимост от нуждите
на различните култури. Можете да се обърнете към нашата техническа служба за
правилното прилагане върху специфични почви и при специфични климатични
условия

 

СЪСТАВ

КОЛИЧЕСТВО

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

 

 

Общ азот (N) 

10.00% 

 

МИКРОГРАНУЛА 

 

 

Органичен азот (N)

2.00% 

 

Плътност
(g/cm3)/Специфично тегло
 

0.88

 

Амонячен азот (N)

8.00% 

 

Гранулометрия
(mm)
 

0.8-1.2

 

Въглерод (C) от биологичен произход

7.50% 

 

pH (разтвор 1%)

5.70

 

Фосфорен анхидрид (P2O5) разтворим във вода

34.50% 

 

Проводимост E.C. S/cm (1‰)

655

 

Фосфорен анхидрид (P2O5)

разтворим в неутрален амониев

цитрат и във вода

36.00% 

 

Бор (B) общо

0.10% 

 

Молибден (Mo) общо

0.002% 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Цинк (Zn) общо

0.80%

 

 

Покривно торене

Локализирано при сеитба/пресаждане

Торове за вграждане на компост

 

ОПАКОВКА: 15 КГ – ПАЛЕТ 900 КГ